<<<  menu

<<<  zpět

Vladimír Renčín - Jindřich Brabec - Hana Čiháková

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

Divadlo Šumperk

   

   

   

Vladimír Renčín - Jindřich Brabec - Hana Čiháková

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

premiéra 11. ledna 2003 ● Divadlo Šumperk

režie Jiří Měřínský ● scéna Vladimír Šrámek ● kostýmy Růžena Švecová ● choreografie Libuše Králová ● korepetice Darek Král

inspicient a nápověda Hana Vonzino a Zdeněk Stejskal ● foto Jiří Kalabis

Radní - Petr Jeřábek ● Thukid - Jiří Konečný ● Lukianos - Zdeněk Stejskal ● Heybalides - Vladimír T. Gottwald ● Julián - Petr Komínek ● Damianos - Gustav Hašek ● Valerios - Miroslav Jílek ml. ● Cecilios - Jaromír Pavlas ● Filokomos - Robert Singer ● Vydridos - Alexandr Stankuš alt. Radim Bíza ● Phoebé - Olga Kaštická ● Lysistrata - Lucie Štorková ● Myrtyla - Bohdana Pavlíková ● Andria - Markéta Heidenreichová ● Erodiké - Eva Vlčková alt. Barbora Smykalová alt. Simona Bojková ● Xavérie - Hana Vonzino ● Kalonika - Lucie Polišenská alt. Johana Jančaříková alt. Lenka Macková ● děti - Zuzana Bartošová alt. Nikola Koukolská alt. Hana Kováčková alt. Martina Maixnerová alt. Dominika Papuková alt. Denisa Pažitková alt. Klára Svačková alt. Milena Škurková alt. Romana Vícenecová

Petr Komínek, Markéta Heidenreichová, Gustav Hašek,
Zdeněk Stejskal, Robert Singer, Miroslav Jílek ml.

Zdeněk Stejskal, Lucie Štorková

Lucie Štorková, Zdeněk Stejskal

Zdeněk Stejskal, Lucie Štorková

   

   

<<<  zpět ●  <<<  menu ●  nahoru  >>>