<<<  menu

<<<  zpět

Jaroslav Vrchlický - Karel Brabec - Jiří Svoboda

NOC NA KARLŠTĚJNĚ

Severomoravské divadlo Šumperk

   

   

   

Jaroslav Vrchlický - Karel Brabec - Jiří Svoboda

NOC NA KARLŠTEJNĚ

premiéra 3. listopadu 2001 ● Severomoravské divadlo Šumperk

úprava Marie Procházková a Bedřich Jansa ● režie Jiří Měřínský ● scéna Vladimír Šrámek ● kostýmy Eliška Zapletalová ● hudební nahrávka Pavel Glogar ● pohybová spolupráce Jiří hrubý ● korepetice Darek Král ● šermy Petr Nůsek

inspicient a nápověda Lenka Tůmová ● foto Eva Vychodilová

Karel IV., císař římský a král český - Petr Král ● Alžběta, jeho žena - Bohdana Pavlíková ● Štěpán, vévoda bavorský - Vladimír T. Gottwald ● Petr, král cyperský - Jiří Konečný ● Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský - Stanislav Waniek ● Ješek v Vartenberka, purkrabí karlštejnský - Petr Jeřábek ● Alena, jeho neteř - Markéta Heidenreichová ● Pešek Hlavně, číšník císařův - Petr Sutorý, převžetí Zdeněk Stejskal ● paní Ofka, hofmistryně císařovny - Jaroslava Vysloužilová ● 1. dvorní dáma - Anna Bazgerová ● 2. dvorní dáma - Lucie Štorková ● 3. dvorní dáma - Klára Holubová ● Strážný - Zdeněk Stejskal ● Zbrojnoši - Petr Komínek, Robert Singer, Jaromír Pavlas a Jiří Hlupý

Zdeněk Stejskal, Petr Komínek, Robert Siger, Jiří Hlupý, Jaromír Pavlas
Jaroslava Vysloužilová, Jiří Konečný, Vladimír T. Gottwald,
Stanislav Waniek, Petr Král, Bohdana Pavlíková, Petr Jeřábek, Anna Bazgerová
Petr Sutorý, Markéta Heidenreichová, Lucie Štorková, Klára Holubová

   

   

<<<  zpět ●  <<<  menu ●  nahoru  >>>